Dvořákova Praha 2016

Dvořákova Praha 2016

Dvořákova Praha 2016

po 5. — so 24. září 2016 uskutečněná akce
Jak se vám akce líbila? Ohodnoťte ji.
Informace o festivalu

Festival, který letos po deváté vzdává hold českému géniovi Antonínu Dvořákovi, uvítá mezi 5. a 24. zářím přední orchestry a sólisty z domova i špičková tělesa a renomované hudebníky ze zahraničí.

Program festivalu je uspořádán do charakteristických programových řad; Světové orchestry, Dvořák Collection III, Komorní řada, Den D, Spirituální koncert, Česká filharmonie, Recitál, Dvořák Matiné a Rodinný den. Každý si tak v bohatém programu přijde na své. 

Hlavním festivalovým centrem je tradičně Rudolfinum a srdcem komorní řady Anežský klášter, spirituální koncert se pak uskuteční v katedrále sv. Víta. 

SVĚTOVÉ ORCHESTRY

WORLD-CLASS ORCHESTRAS

Význačné zahraniční orchestry, dirigenti a sólisté

The finest international orchestras, conductors, and soloists

5 / 9, pondělí / Monday

Staatskapelle Dresden

Christian Thielemann, Nikolaj Znaider 

6 / 9, úterý / Tuesday

Zurich Chamber Orchestra

Daniel Hope, Ivo Kahánek 

8 / 9, čtvrtek / Thursday

London Symphony Orchestra

Gianandrea Noseda, Jiří Bárta

14 / 9, středa / Wednesday

Kremerata Baltica

Gidon Kremer, Clara-Jumi Kang

24 / 9, sobota / Saturday

Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano, Gil Shaham

DVOŘÁK COLLECTION III

Symfonické básně a koncertní předehry Antonína Dvořáka

The Symphonic poems and Concert Overtures of Antonín Dvořák

15 / 9, čtvrtek / Thursday

Česká filharmonie / Czech Philharmonic

Jakub Hrůša

23 / 9, pátek / Friday

Česká filharmonie / Czech Philharmonic,

Jiří Bělohlávek, Pražský filharmonický

sbor / Prague Philharmonic Choir,

Lukáš Vasilek, Svatopluk Sem

ČESKÁ FILHARMONIE / CZECH FILHARMONIC

Rezidenční orchestr Dvořákovy Prahy / Resident Orchestra of the Dvořák Prague Festival

12 / 9, pondělí / Monday

Česká filharmonie / Czech Philharmonic

Jiří Bělohlávek, Hilary Hahn  

15 / 9, čtvrtek / Thursday

Česká filharmonie / Czech Philharmonic

Jakub Hrůša

23 / 9, pátek / Friday

Česká filharmonie / Czech Philharmonic,

Jiří Bělohlávek, Pražský filharmonický

sbor / Prague Philharmonic Choir, Lukáš Vasilek, Svatopluk Sem

KOMORNÍ ŘADA 

CHAMBER SERIES

Kurátor / Curated by Daniel Hope

6 / 9, úterý / Tuesday

Zurich Chamber Orchestra

Daniel Hope, Ivo Kahánek 

9 / 9, pátek / Friday

Daniel Hope, Paul Neubauer, Josephine Knight,

Jan Mráček, Jakub Fišer, Ivan Vokáč  

10 / 9, sobota / Saturday

Daniel Hope, Jakub Fišer, Paul Neubauer, Josephine Knight,

Ivo Kahánek

11 / 9, neděle / Sunday

Pavel Černoch, Ivo Kahánek 

19 / 9, pondělí / Monday 

Daniel Hope, Paul Neubauer, David Finckel, Wu Han

RECITÁL / RECITAL

13 / 9, úterý / Tuesday

Boris Berezovsky   

SPIRITUÁLNÍ KONCERT / SPIRITUAL CONCERT

Duchovní hudba v katedrále sv. Víta

Sacred music in St. Vitus Cathedral

20 / 9, úterý / Tuesday

Tallis Scholars, Peter Philips  

Martinů Voices, Lukáš Vasilek 

Kvarteto Martinů, Marie Fajtová,

Lukáš Moťka, Břetislav Kotrba 

DEN D / D-DAY

Debutový den / Debut Day

16 / 9, pátek / Friday

Louis Schwizgebel, Benjamin Beilman

Po stopách A. Dvořáka / On the Trail of Dvořák

4 / 9, neděle / Sunday

Dvořák matiné / Dvořák Matinee

17 / 9, sobota / Saturday  

Anima Eterna, Jos van Immerseel

Rodinný den / Family Day

17 / 9, sobota / Saturday

Igudesman & Joo

PO STOPÁCH A. DVOŘÁKA

ON THE TRAIL OF DVOŘÁK

4 / 9

neděle / Sunday

Nelahozeves

bude upřesněno

Festivalová ouvertura v místech spjatých s životem a dílem A. Dvořáka

An 'overture' to the festival in a place linked to the life and work of Dvořák

190 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVĚTOVÉ ORCHESTRY

WORLD-CLASS ORCHESTRAS

5 / 9

pondělí / Monday

20.00 / 8 pm

Rudolfinum

Dvořákova síň

Dvořák Hall

STAATSKAPELLE DRESDEN

CHRISTIAN THIELEMANN dirigent / conductor

NIKOLAJ ZNAIDER housle / violin

Ludwig van Beethoven

Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 61

Violin Concerto in D major, Op. 61

Max Reger

Variace a fuga na Mozartovo téma, op. 132

Variations and Fugue on a Theme by Mozart, Op. 132

Richard Strauss

Enšpíglova šibalství, op. 28

Till Eulenspiegel´s Merry Pranks, Op. 28

zahajovací koncert / opening concert

Dress code: Black Tie / Dark Suit

3990 – 3490 – 2990 – 1090 – 490 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMORNÍ ŘADA

CHAMBER SERIES

6 / 9

úterý / Tuesday

20.00 / 8 pm

Rudolfinum

Dvořákova síň

Dvořák Hall

ZURICH CHAMBER ORCHESTRA

DANIEL HOPE housle / violin

IVO KAHÁNEK klavír / piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenáda G dur, KV 525

Serenade in G major, KV 525

Erwin Schulhoff

Dvojkoncert 

Double Concerto 

Antonín Dvořák

Serenáda pro smyčcový orchestr E dur, op. 22, B. 52

Serenade for Strings in E major, Op. 22, B. 52

zahajovací koncert komorní řady / chamber series opening concert

590 – 490 – 390 – 290 – 190 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVĚTOVÉ ORCHESTRY

WORLD-CLASS ORCHESTRAS

8 / 9

čtvrtek / Thursday

20.00 / 8 pm

Rudolfinum

Dvořákova síň

Dvořák Hall

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

GIANANDREA NOSEDA dirigent / conductor

JIŘÍ BÁRTA violoncello

Antonín Dvořák

Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104, B. 191

Concerto for Violoncello and Orchestra in B minor, Op. 104, B. 191

Sergej Rachmaninov

Symfonie č. 2 e moll, op. 27

Symphony No. 2 in E minor, Op. 27

2990 – 2490 – 1990 – 1090 – 490 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMORNÍ ŘADA

CHAMBER SERIES

9 / 9

pátek / Friday

20.00 / 8 pm

Anežský klášter

St. Agnes Convent

DANIEL HOPE housle / violin

PAUL NEUBAUER viola

JOSEPHINE KNIGHT violoncello

JAN MRÁČEK housle / violin

JAKUB FIŠER viola

IVAN VOKÁČ violoncello 

Johannes Brahms

Smyčcový kvintet č. 2 G dur, op. 111

String Quintet No. 2 in G major, Op. 111

Petr Iljič Čajkovskij

Smyčcový sextet d moll, op. 70, „Souvenir de Florence“

String Sextet in D minor, Op. 70, ʻSouvenir de Florenceʻ


490 – 390 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMORNÍ ŘADA

CHAMBER SERIES

10/ 9

sobota / Saturday

20.00 / 8 pm

Anežský klášter 

St. Agnes Convent 

DANIEL HOPE housle / violin

JAKUB FIŠER housle / violin

PAUL NEUBAUER viola 

JOSEPHINE KNIGHT violoncello 

IVO KAHÁNEK klavír / piano

Antonín Dvořák

Klavírní kvartet č. 2 Es dur, op. 87, B. 162 

Piano Quartet No. 2 in E flat major, Op. 87, B. 162

Antonín Dvořák

Klavírní kvintet č. 2 A dur, op. 81, B. 155 

Piano Quintet No. 2 in A major, Op. 81, B. 155

490 – 390 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMORNÍ ŘADA

CHAMBER SERIES

11 / 9

neděle / Sunday

20.00 / 8 pm

Anežský klášter

St. Agnes Convent

PAVEL ČERNOCH tenor

IVO KAHÁNEK klavír / piano

Antonín Dvořák

Cypřiše, písňový cyklus, B. 11 

Cypresses, a song cycle, B. 11

Johannes Brahms

Die Mainacht, op. 43, č. 2

Wie bist du, meine Königin, op. 32, č. 9

Es träumte mir, op. 57, č. 3

Nachtwandler, op. 86, č. 3

Richard Strauss

Ich trage meine Minne, op. 32, č. 1

Heimliche Aufforderung, op. 27, č. 3

Zueignung, op. 10, č. 1

590 – 490 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESKÁ FILHARMONIE

CZECH FILHARMONIC

12 / 9

pondělí / Monday

20.00 / 8 pm

Rudolfinum

Dvořákova síň

Dvořák Hall

ČESKÁ FILHARMONIE /Czech Philharmonic

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK dirigent / conductor

HILARY HAHN housle / violin

Leoš Janáček

Liška Bystrouška, suita z opery 

The Cunning Little Vixen, Suite from the Opera

Wolfgang Amadeus Mozart

Houslový koncert č. 5 A dur, K. 219, „Turecký“

Violin Concerto No. 5 in A major,  K. 219, ʻTurkishʻ

Antonín Dvořák

Symfonie č. 8 G dur, op. 88, B. 163

Symphony No. 8 in G major, Op. 88, B. 163

1690 – 1490 – 1190 – 790 – 490 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECITÁL
RECITAL 

13 / 9

úterý / Tuesday

20.00 / 8 pm

Rudolfinum

Dvořákova síň

Dvořák Hall

BORIS BEREZOVSKY klavír / piano

Ferenc Liszt

Transcendentální etudy, S. 139

Transcendental Études, S. 139

490 – 390 – 290 – 190 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVĚTOVÉ ORCHESTRY

WORLD-CLASS ORCHESTRAS

14 / 9

středa / Wednesday

20.00 / 8 pm

Rudolfinum

Dvořákova síň

Dvořák Hall

KREMERATA BALTICA

GIDON KREMER housle / violin

CLARA-JUMI KANG housle / violin

Alfred Schnittke 

Concerto grosso č. 1

Concerto grosso No. 1

Antonín Dvořák

Notturno H dur pro smyčcový orchestr, op. 40, B. 47

Notturno for Strings in B major, Op. 40, B. 47

Astor Piazzolla / Leonid Desyatnikov

Quatro porteno

1190 – 990 – 790 – 590 – 490 Kč / CZK 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVOŘÁK COLLECTION III

15 / 9

čtvrtek / Thursday

20.00 / 8 pm

Rudolfinum

Dvořákova síň

Dvořák Hall

ČESKÁ FILHARMONIE /Czech Philharmonic

JAKUB HRŮŠA dirigent / conductor

Antonín DvořákSymfonické básně podle Kytice K. J. Erbena

Symphonic Poems based on K. J. Erben´s A Bouquet

Vodník, op. 107, B. 195
The Water Goblin, Op. 107, B. 195

Polednice, op. 108, B. 196

The Noon Witch, Op. 108, B. 196

Zlatý kolovrat, op. 109, B. 197

The Golden Spinning Wheel, Op. 109, B. 197

Holoubek, op. 110, B. 198

The Wild Dove, Op. 110, B. 198

Antonín DvořákPíseň bohatýrská, op. 111, B. 199
A Hero’s Song, Op. 111, B. 199

1090 – 990 – 790 – 590 – 490 Kč / CZK  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEN D

D-DAY

16 / 9

pátek / Friday

20.00 / 8 pm

Rudolfinum

Dvořákova síň

Dvořák Hall

LOUIS SCHWIZGEBEL  klavír / piano

BENJAMIN BEILMAN  housle / violin

ʻAlone and Togetherʻ

Johann Sebastian Bach

Partita pro sólové housle č. 2 d moll, BWV 1004

Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004

Franz Schubert

Sonáta pro klavír č. 19 c moll, D. 958

Piano Sonata No. 19 in C minor, D. 958

Antonín Dvořák

Sonatina pro housle a klavír G dur, op. 100, B. 183

Sonatina for Violin and Piano in G major, Op. 100, B. 183 

César Franck

Sonáta pro housle a klavír A dur, M. 8

Sonata for Violin and Piano in A major, M. 8

Dress code: Casual

490 – 390 – 290 – 190 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVOŘÁK MATINÉ

DVOŘÁK MATINEE

17 / 9

sobota / Saturday

11.00 / 11 pm

Rudolfinum

Dvořákova síň

Dvořák Hall

ANIMA ETERNA

JOS VAN IMMERSEEL  dirigent / conductor

Antonín Dvořák

Vodník, symfonická báseň podle K. J. Erbena, op. 107, B. 195, v provedení na dobové nástroje

The Water Goblin, Symphonic Poem based by K. J. Erben, Op. 107, B. 195, performed on period instruments

Antonín Dvořák

Symfonie č. 9 e moll, op. 95, B. 178, „Z Nového světa“, v provedení na dobové nástroje

Symphony No. 9 in E minor, Op. 95, B. 178, ʻFrom the New Worldʻ,  performed on period instruments 

590 – 490 – 390 – 290 – 190 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODINNÝ DEN

FAMILY DAY

17 / 9

sobota / Saturday

17.00 / 5 pm

Rudolfinum

Dvořákova síň

Dvořák Hall

IGUDESMAN & JOO

'And Now Mozart!'

490 – 390 – 290 – 190 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMORNÍ ŘADA

CHAMBER SERIES

19 / 9

pondělí / Monday

20.00 / 8 pm

Rudolfinum

Dvořákova síň

Dvořák Hall

DANIEL HOPE housle / violin

PAUL NEUBAUER viola 

DAVID FINCKEL  violoncello 

WU HAN klavír / piano

Gustav Mahler 

Klavírní kvartet a moll

Piano Quartet in A minor

Robert Schumann 

Klavírní kvartet Es dur, op. 47

Piano Quartet in E flat major, Op. 47

Johannes Brahms

Klavírní kvartet č. 1 g moll, op. 25

Piano Quartet No. 1 in G minor, Op. 25

490 – 390 – 290 – 190 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIRITUÁLNÍ KONCERT

SPIRITUAL CONCERT

20 / 9

úterý / Tuesday

20.00 / 8 pm

Katedrála sv. Víta

St. Vitus Cathedral  

TALLIS SCHOLARS

PETER PHILIPS dirigent / conductor

MARTINŮ VOICES

LUKÁŠ VASILEK sbormistr / choirmaster

KVARTETO MARTINŮ /Martinů Quartet

MARIE FAJTOVÁ soprán / soprano

LUKÁŠ MOŤKA pozoun / trombone

BŘETISLAV KOTRBA pozoun / trombone

Josquin des Prez

Qui habitat 

John Tavener 

As one who has slept 

Funeral Ikos  

Jehně / The Lamb  

Thomas Tallis

If ye love me 

William Byrd

Ye sacred muses

Laetentur Caeli

John Tavener

Requiem Fragments 

690 – 490 – 290 Kč / CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESKÁ FILHARMONIE 

CZECH PHILHARMONIC

23 / 9

pátek / Friday

20.00 / 8 pm

Rudolfinum

Dvořákova síň

Dvořák Hall

ČESKÁ FILHARMONIE /Czech Philharmonic

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK dirigent / conductor

PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR / Prague Philharmonic Choir

LUKÁŠ VASILEK  sbormistr / choirmaster

SVATOPLUK SEM baryton / baritone

Antonín Dvořák

Žalm 149, op. 79, B. 91

Psalm 149, Op. 79, B. 91

Bohuslav Martinů

Polní mše, H. 279

Field Mass, H. 279

Antonín Dvořák

V přírodě, op. 91, B. 168

In Nature´s Realm, Op. 91, B. 168

Karneval, op. 92, B. 169

Carnival, Op. 92, B. 169

Othello, op. 93, B. 174

Othello, Op. 93, B. 174

1290 – 1090 – 890 – 590 – 490 Kč /CZK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVĚTOVÉ ORCHESTRY

WORLD-CLASS ORCHESTRAS

24 / 9

sobota / Saturday

20.00 / 8 pm

Rudolfinum

Dvořákova síň

Dvořák Hall

ORCHESTRA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

ANTONIO PAPPANO  dirigent / conductor

GIL SHAHAM  housle / violin

Gioacchino Rossini

Předehra k opeře Popelka

Overture to the opera La Cenerentola 

Petr Iljič Čajkovskij

Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35

Violin Concerto in D major, Op. 35 

Petr Iljič Čajkovskij

Symfonie č. 5 e moll, op. 64

Symphony No. 5 in E minor, Op. 64

závěrečný koncert / closing concert

Dress code: Black Tie / Dark Suit

2990 – 2490 – 1990 – 1090 – 490 Kč / CZKLineup

Lineup zatím nebyl zveřejněn.

pá 6. červenec
Kutná Hora - TBA, Kutná Hora
Jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Creepy Teepee proběhne 6.–8. 7. 2018.
Koupit vstupenky

více akcí