Ensemble Berlin Prague

 Ensemble Berlin Prague

Ensemble Berlin Prague

po 16. říjen 2017, 19:30 uskutečněná akce
Jak se vám akce líbila? Ohodnoťte ji.
Informace o festivalu
Koncert festivalu Moravský podzim 2017.
JAN DISMAS ZELENKA Sonáta IV g moll, pro dva hoboje, fagot a continuo
ISANG YUN Invence pro dva hoboje
JOHANN SEBASTIAN BACH Sonáta č. 6 G dur, pro hoboj, anglický roh, fagot a continuo
MAREK KOPELENT Amor vincit, trio pro soprán, hoboj a anglický roh na středověký latinský text (skladba na objednávku festivalu, světová premiéra)
JAN DISMAS ZELENKA Sonáta VI c moll, pro dva hoboje, fagot a continuo
Ensemble Berlin Prag: hoboj/anglický roh Dominik Wollenweber, hoboj Vlém Veverka, fagot Mor Biron, kladívkový klavír Barbara Maria Willi, kontrabas Ulrich Wolff, soprán Irena Troupová j.h.
Za účasti prof. Marka Kopelenta
Koncert souboru Ensemble Berlin Prag rámují dvě z cyklu šesti triových sonát Jana Dismase Zelenky (1679–1745). Skladatel je zřejmě dokončil na počátku 20. let 18. století. Nástrojové obsazení (kromě Sonáty č. 3 jde vždy o dva hoboje, fagot a basso continuo) i technická náročnost cyklu pravděpodobně souvisejí s vynikající úrovní hobojistů na drážďanském dvoře, kde Zelenka tehdy působil. Sonáta č. 4 g moll je z celého cyklu nejdelší a zakončuje ji žertovné rondo. Sonáta č. 6 c moll má temný
a reflexivní charakter; materiál třetí věty autor převzal ze svého Capriccia č. 4 A dur a do poslední věty začlenil virtuózní pasáže sólových nástrojů.

Lineup

Lineup zatím nebyl zveřejněn.