Vstupenky na koncert
Enyedi Sugárka Quartet

so 7. listopad 2015 Reduta Jazz Club, Praha

Prodej vstupenek na tuto akci byl ukončen.