Ubytování na akci
Extreme Noise Terror, Bolesno Grinje, Fleshless, Sheeva Yoga

so 10. září 2016
Barrák Music Club, Ostrava

Ubytování doporučujeme vyhledat na: