Vstupenky na koncert
GBH (uk), Thunderbirds (cz)

Út 15. prosinec 2015 Klub 007 Strahov, Praha

Prodej vstupenek na tuto akci byl ukončen.