Jazz: Kenny Garrett Quintet + Yaron Herman Trio + Marek Kotača Trio

Vstupenky Jazz: Kenny Garrett Quintet + Yaron Herman Trio + Marek Kotača Trio

Pá 10. srpna 2018 19:30 , Brno, CZ

Prodej vstupenek byl ukončen.