Vstupenky na koncert
Jazz Q

Út 8. prosinec 2015 Reduta Jazz Club, Praha

Prodej vstupenek na tuto akci byl ukončen.