Petice za záchranu akcí pod širým nebem bude předána hlavnímu hygienikovi, podepsalo ji přes 17000 lidí

Iniciátoři petice „Ne likvidaci pořádání kulturních akcí pod širým nebem“ předají v úterý 6. ledna v 15:30 hlavnímu hygienikovi ČR MUDr. Vladimíru Valentovi PhD. podpisové archy s 17 500 podpisy. Petice požaduje změny v zákoně o ochraně veřejného zdraví.

Podle organizátorů hudebního festivalu Mighty Sounds a zástupců Jihlavského pivovaru, kteří se v iniciativě spojili, jsou limity hluku stanovené výše zmíněným zákonem a na něj navázaným nařízením vlády č. 272/2011 Sb., pro jednorázové akce pod širým nebem nesplnitelné. Za jejich nedodržení může být pořadatel kulturní události při opakovaném překročení sankciován až do výše dvaceti milionů korun. Petice proto vyzývá k převedení kompetence v posuzování dodržování hlukových limitů na obce, které by, pokud o kulturní akci stojí, měly možnost udělovat krátkodobé výjimky.

V současnosti mohou být kulturní akce sankcionovány za překročení hlukových limitů Krajskými hygienickými stanicemi. Dané limity je však během hudební produkce nemožné splnit (limit 35dB pro noční dobu, tj. mezi 22:00 až 6:00, se rovná např. šumění lesa). Pokuty v takové výši, jako dostal například festival Mighty Sounds za rok 2013 (420 000,- Kč), mohou vést k likvidaci kulturních akcí, v případě Jihlavského pivovaru dokonce ke zrušení akcí na základě překročení limitů již došlo (koncert Metanoon, Lady Kate, China Blue, Tančírna).

Návrh schvalují také odborníci z řad hygieniků, specialistů na hluk a akustiku a lékařů. Všichni se shodují na tom, že zákon v současném znění neplní svou funkci, neboť hlukové limity jsou pro tento typ akcí zcela nevhodné a zákon dává hygienickým stanicím možnost nepřiměřeně zasahovat do rozhodování obcí o tom, jaké kulturní akce na svém území chtějí mít. Shoda mezi odborníky panuje rovněž v tom, že krátkodobá zvuková expozice u těchto typů akcí nemůže způsobit žádnou zdravotní újmu a proto se jeví zařazení tohoto typu hluku do zákona o ochraně veřejného zdraví jako nevhodné.

„Chceme touto peticí podpořit schválení pozměňovacího návrhu k novele zákona o ochraně veřejného zdraví, který ve shodě s naším názorem vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví. Tento pozměňovací návrh si osvojil místopředseda Výboru pro zdravotnictví MUDr. Vít Kaňkovský a předloží jej na jednání zdravotního výboru Sněmovny 8. ledna 2015,“ říká za iniciátory petice Mgr. Vít Černík.