Výstavy na festivalu Boskovice 2013

Výstavy na festivalu Boskovice 2013

Jako každý rok i letos budou nedílnou součástí festivalového programu výstavy. Letos nás kromě Muzea Boskovicka zavedou i do prostor panského dvora, komplexu bývalých hospodářských budov, vybudovaných v 17. století. V jednom křídle zasklených arkád vystaví svůj projekt studenti Katedry fotografie FAMU vedení Jaroslavem Bártou. Setkání s autory fotografií s improvizovaným hudebním doprovodem proběhne v pátek 12. 7. v 11.30.

Všechny festivalové výstavy zahájí kurátorka Helena Musilová ve čtvrtek 11. 7. v 16.00 v Muzeu Boskovicka, kde si je budou moci návštěvníci prohlédnout nejen v průběhu festivalu, ale až do 19. 8.

Muzeum Boskovicka

VÝSTAVNÍ SÁLY I, II, III
Michal Cihlář

Z pravé zadní 69 cestovních deníčků a něco navíc

Michal Cihlář několik desetiletí rozvíjí techniku barevného linorytu, která se mu stala velmi osobitým vyjadřovacím médiem, skrze které vytváří práce nejrůznějšího charakteru – od tisků reagujících na aktuální společenské události až po díla reflektující samu povahu výtvarných médií a jejich prolínání. Základem boskovické výstavy je 69 autorských deníčků, které si Cihlář od roku 1989 pečlivě vytváří na každé cestě po celém světě. Nosí je v pravé zadní kapse kalhot, tomu odpovídá nejen jejich nevelký formát, ale i jakási „opotřebovanost“, či spíše jedinečnost každého sešitku. Každý deník je koláží poznámek, vlepených výstřižků z místního tisku, nalezených artefaktů, kreseb, fotografií, razítek, známek... pestrost cesty a vizuálních zážitků odpovídá živému obsahu uvnitř. Někdy rychlý záznam v deníku slouží později jako podklad k vytvoření samostatné práce v linorytu. Výstava v Boskovicích je kombinací obého – vlastních deníčků, kopií některých dvoustran v autorské instalaci a několika grafik, které z nich vycházejí.

Letošní výstava v Muzeu Boskovicka se dokonale se doplňuje s celkovou atmosférou festivalu - je v ní touha po poznání, vnímání a pochopení odlišného, krása bytí na cestě a hlavně radost a zaujetí.

ARKÁDA

Tomáš Džadoň– Barbora Šimonová – Markéta Mráčková

Prostor Arkády Muzea Boskovicka je tradičně věnován autorovi či autorům mladší generace. Práce Tomáše Džadoně navazují na celkový charakter festivalu – podstatou jeho tvorby je reflexe tradičních hodnot a jejich proměna v soudobé společnosti. Dlouhodobým tématem se stal panelák a sídliště jako takové – ať ve vztahu k tradiční architektuře podtatranských dřevěnic či obecněji jako místo formující celé generace lidí v něm vyrůstajících. Do svých překvapivých instalací kromě objektů zapojuje i vjemy pro další smysly. Pro arkádu Muzea Boskovicka připravuje instalaci spolu s Barborou Šimonovou, která se ve svých performance věnuje novodobým podobám rituálů a postavení žen ve společnosti. Projekt zrealizují s architektkou Markétou Mráčkovou, jež se společně s Šimonovou zaobírá tématem městské krajiny a objevování východoevropské periferie.

Panský dvůr

Fotografický projekt Katedry fotografie FAMU, vedený Jaroslavem Bártou Pod proudem

Výstava fotografickou cestou reflektuje vliv výroby elektřiny v Česku na životní prostředí. V České republice se vyrábí tolik elektrické energie, že se dokonce vyváží do ostatních zemí Evropy. Výroba elektrické energie se však výrazně podepisuje na životním prostředí, na vzhledu krajiny a životě obyvatel v lokalitách v sousedství elektráren či uhelných dolů. Vlastnímu fotografováním předcházelo seznámení se s problematikou výroby elektrické energie a jejími vlivy na prostředí, včetně výsadního postavení společnosti ČEZ, seznamováním se s historií míst a krajin, které jsou výrobou elektrické energie poznamenány. Základem je snaha o pochopení všech souvislostí i přímo na místech, kde fotografování probíhalo.

Projekt si všímá různých typů elektráren, včetně těch na obnovitelné zdroje energie a jejich vlivů na okolí a na krajinný ráz. Soubor fotografií tak zároveň podá i obraz o dnešní české krajině a v obecnější rovině i o současné společnosti a jejich hodnotách. Výstava v Panském dvoře bude opět instalována osobitým způsobem odpovídajícím tématu. Na projektu participují studenti z různých ročníků Katedry fotografie FAMU Jan Douša, Ondřej Fišer, Čeněk Folk, Dan Friedlaender, Dominik Hejtmánek, Karolina Ketmanová, Veronika Klepáčová, Silvie Kořenková, Lali Laytadze, Xiaohui Shan, Eliška Šárková, Tereza Trautmannová, Vojtěch Veškrna, Kateřina Zahradníčková a Kristýna Bartošová studentka Katedry dokumentární tvorby. Projekt je vedený fotografem a pedagogem FAMU Jaroslavem Bártou (1948, Hradec Králové, žije a tvoří v Lomnici nad Popelkou).

Čt 11. červenec 2013
Boskovice, Boskovice
V Boskovicích vás opět čekají čtyři dny nabité skvělou letní atmosférou a bohatý...