Vstupenky na koncert
Michal Wroblewski

st 4. listopad 2015 Reduta Jazz Club, Praha

Prodej vstupenek na tuto akci byl ukončen.