Vstupenky na koncert
Milan Svoboda Quartet

st 1. duben 2015 Reduta Jazz Club, Praha 1

Prodej vstupenek na tuto akci byl ukončen.