Bar Labyrint

Na Karlově 2064, Benešov u Prahy
49.7845N, 14.6900E