Loď Prešov - Pontón 52

Fajnorovo nábr. 51/2, Bratislava
48.1399N, 17.1129E