Michnův letohrádek

Ke Karlovu 462/20, Praha
50.0737N, 14.4269E