Opera Leśna

Moniuszki 12, Sopoty
54.4446N, 18.5446E