Vstupenky na koncert
Senior Dixieland

ne 27. prosinec 2015 Reduta Jazz Club, Praha

Prodej vstupenek na tuto akci byl ukončen.