Vstupenky na koncert
Beat Kaestli Quartet

Čt 30. duben 2015 Reduta Jazz Club, Praha 1

Prodej vstupenek na tuto akci byl ukončen.